SIGRIST BactoSense – Pierwszy na świecie w pełni automatyczny Cytometr do monitoringu zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie do celów spożywczych

22 / 11 / 2016

Początkiem 2017 roku firma SIGRIST zaprezentuje pierwszy na świecie w pełni zautomatyzowany Cytometr Przepływowy BactoSense, przeznaczony do monitoringu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody do picia.
Cała sekwencja pomiarowa, tj. Pobór próbki – Dozowanie odczynników chemicznych – Mieszanie – Inkubacja – Pomiar – Czyszczenie, dotychczas prowadzona w skali laboratoryjnej, będzie wykonana bardzo szybko i w pełni automatycznie. Pojedynczy pomiar zajmuje jedynie 30 minut.Cytometr przepływowy SIGRIST BactoSense
Wszystkie etapy pomiaru cytometrycznego wymagające czynności manualnych zostały wyeliminowane, dzięki czemu pomiar stanie się znacznie bardziej dostępny dla osób niemających wystarczającego doświadczenia przy tego typu pomiarach.
Cytometr BactoSense jest urządzeniem kompaktowym, dzięki czemu zajmuje bardzo mało miejsca.
Dzięki zaawansowanej technice pomiaru BactoSense jest w stanie wykryć powyżej 99% bakterii zawartych w badanej próbce.

Wszystkie niezbędne do pomiaru odczynniki chemiczne, w tym również odczynniki przereagowane są przetrzymywane w specjalnym, hermetycznie zamkniętym i podlegającym recyklingowi kartridżu.
Jego pojemność umożliwia wykonanie 1000 pełnych cykli pomiarowych. Wymiana na nowy jest bardzo prosta i zbliżona do wymiany kartridża w standardowej drukarce biurowej.

Urządzenie umożliwia pomiar w trybie automatycznym oraz manualnym, a każdy z nich jest bardzo prosty w obsłudze.
Wewnętrzna baza danych pozwala na przywołanie i wyświetlenie historycznych wyników pomiarowych z 12 miesięcy.

Urządzenie SIGRIST BactoSense ma ogromny potencjał przy monitoringu mikrobiologicznym wód uzdatnianych
i dystrybuowanych do sieci wodociągowych oraz wszędzie tam, gdzie z uwagi na życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt wymagany jest stały dozór mikrobiologiczny.

powrót