Multisensor MS1800 - Monitor zanieczyszczenia ścieków i wód odpadowych węglowodorami i LZO

02 / 06 / 2020

NIEZAWODNY STRAŻNIK
Ciągła i aktualna informacja o obecności węglowodorów i Lotnych Związków Organicznych

Monitor węglowodorów Multisensor MS1800

Monitor MS1800:

  • innowacyjny instrument dedykowany do ciągłej kontroli zanieczyszczenia kanałów ściekowych i odpływowych obiektów przemysłowych,
  • detekcja zanieczyszczenia ścieków, wód odpadowych i technologicznych Węglowodorami i LZO,
  • detekcja wycieku paliw i innych LZO w systemach kanalizacyjnych,
  • możliwość pracy w strefach zagrożenia wybuchowego (Ex),
  • kontrola emisji substancji zapachowych (Odorów).
Zalety:

  • Praktycznie bezobsługowa praca urządzenia – czujnik nie ma kontaktu z cieczą (technologia e-nose),
  • Precyzyjny pomiar stężenia w zakresie od < 1 do 500 ppm,
  • Wyjścia alarmowe oraz komunikacja analogowa (4-20 mA),
  • Łatwa integracja z wewnętrzną infrastrukturą procesową (zawory, klapy, zasuwy pompy, próbopobieraki, itp.).

Zobacz szczegółowe informacje o MS1800 tutaj...

powrót